Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa.

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý.

KTO SME A ČO ROBÍME -

LIKVIDÁCIA AZBESTU


Našou hlavnou činnosťou je likvidácia azbestu, starého azestového potrubia (stupačky), azbestových - eternitových striech, likvidácia azbestu vykonávaná v interiéroch aj exteriéroch...

Úvod Referencie Kontakt

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda, a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

K likvidácii azbestu pristupujeme najnovšími metódami odstraňovania v súlade so zákonom o ochrane zdravia obyvateľstva. Zaručujeme Vám seriózne vypracovanie rozpočtu likvidácie a jeho dodržanie po dohode s vami.  

Cenová kalkulácia obsahuje nasledovné:

Firma EKOMA Vám ponúka revízie plynových zariadení, revízie plynových spotrebičov, odborné skúšky plynových zariadení, odstránenie porevíznych závad, rekonštrukcie plynových, vodovodných a kanalizačných potrubí. Ponúkame revízie všetkých druhov plynových spotrebičov, ktorú prevádzame v domácnostiach, v rodinných domoch, a aj vo firmách. Zákon o energetike hovorí, že každý majiteľ domu alebo bytu by mal udržiavať plynové zariadenia v zodpovedajúcom technickom stave. Plynové zariadenie ako sporáky a ohrievače, ktoré majú výkon od 5 kW do 0,5 MW, by mal podľa vyhlášky prehliadnuť revízny technik raz za rok. Neodkladajte preto pravidelné prehliadky plynových spotrebičov vo svojej domácnosti, alebo vo firme. Pravidelnou revíziou plynových spotrebičov si zabezpečíte jeho bezpečnú a úspornú prevádzku. Firma EKOMA Vám zabezpečí revíziu plynových spotrebičov za najlepšie ceny.

Projektová dokumentácia


Na základe objednávky realizujeme:


Škodlivosť

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je na Slovensku zakázané.

Azbestové materiály a nástreky sa považujú za nebezpečný odpad. Na území Slovenska smie azbestové materiály odstraňovať (napr. starú krytinu) iba oprávnená spoločnosť. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odstránený azbest musí byť stabilizovaný a uskladnený na skládke s príslušným povolením.

Čo robiť?

Chcete si byť istí výskytom azbestu vo vašom byte? Požiadajte o jeho identifikáciu špecializovanú firmu.

Ak je to čo i len možné, azbestový materiál treba prinajmenšom prekryť.V prípade, že sa rozhodnete odstrániť azbestové materiály,nikdy to nerobte svojpomocne!

Tieto práce môžu byť vykonávané iba kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú špeciálne postupy na odstraňovanie a likvidáciu tohto materiálu a prachu, ktorý sa pri tom uvoľňuje.

Odstraňovať azbest môžu len subjekty poverené oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR  / EKOMA /

V prípade záujmu o bližšie informácie, prípadne priame kontaktné údaje,
nás prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať…
JAD 2013 © azbestlikvidacia.sk